ראשי » תנאי שימוש

תנאי שימוש

נכתב ע"י Or Olansky

ברוכים הבאים לאתר "סכיני מטבח ישראל" (להלן: האתר), המופעל על ידי "ורימיקס בע"מ", ת.ח. 52514, חדרה 3844417 (להלן: ורימיקס), המציע תכנים בתחום המטבח והמסעדנות.

1. כללי
א. אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן ביצוע פעולה באתר, ובכלל זה השימוש בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון.
ב. אם הינך מתחת לגיל 18, קרא תנאים אלה בקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. אם הנך זקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת האפוטרופוסים, או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
ג. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
ד. כל המבצע פעולה או צורך תכנים באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
ה. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את ורימיקס כלפי מבצעי הפעולות והגולשים באתר.
ו. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד, בלבד שהשימוש יהיה נכון, הוגן ובתום לב. כל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של ורימיקס הינו אסור.
ז. יודגש כי האתר איננו אתר מכירות וכי לא יחשב כמוכר ו/או כמציע למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם לגולשים.
ח. ורימיקס שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על פעולות שננקטו לאחר השינוי.

2. התכנים באתר
א. באתר מתפרסמים תכנים (להלן: התכנים / תוכן) שהם כל מידע מסוג כלשהו, ובכלל זה כל תוכן טקסטואלי, מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, קבצים, קבצים, ניתוחים, המלצות, עצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיבודם, עיצובם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, הדמיה, דמות, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום,אפליקציה, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
ב. באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר, חברות, עסקים, בעלי מקצוע (להלן" תכנים חיצוניים/ התכנים החיצוניים), והן תכנים שמקורם בורימיקס.
ג. ייתכן שההתכנים אשר מתפרסמים באתר אינם מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. ורימיקס אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בהמלצות וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.
ד . ורימיקס אינה אחראית על נכונות התכנים החיצוניים, ייתכן שההתכנים החיצוניים אשר מתפרסמים באתר אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. האחריות על תכנים חיצוניים אלה מוטלת על הגורם אשר העביר אותם לפרסום באתר. ורימיקס אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס תכנים חיצוניים אלו.
ה. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי ורימיקס ואינם תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.
ו. באתר יפורסמו מאמרים, המלצות ומדריכי קנייה הנכתבים המאפשרים לגולשים לקבל מידע בנושאים שונים. עם זאת, המידע המופיע במאמרים הינו בגדר המלצה בלבד והסתמכותך עליו או על חלקים ממנו הינה באחריותך האישית בלבד, וורימיקס לא תישא בכל אחריות לנזק, להוצאה ו/או לחסרון כיס שיגרמו לך כתוצאה מכך.
ז. יתכן שתכנים ישנים באתר אינם עדכניים ואינם מייצגים נכונה את הנושאים הנסקרים בהם בשעת צריכת התוכן ע"י הגולש, לכן חשוב להדגיש שוב שההסתמכות על התכנים באתר הינה באחריותך האישית בלבד, וורימיקס לא תישא בכל אחריות לנזק, להוצאה ו/או לחסרון כיס שיגרמו לך כתוצאה מכך.
ח. במידה וישנו קישור ("לינק") באתר, המפנה לאתרים אחרים, לא תישא ורימיקס באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים אליהם הנך עשוי להגיע באמצעות הקישור באתר. לרבות סרטי YouTube המופיעים באתר.

3. הסרה או הגבלה של תכנים
א. במידה ויש לבית עסק או גורם כלשנהו, שהוא הנשוא של אחד התכנים, טענות כלשהו לגבי נכונות או דיוק התכנים הנוגעים אליו, עליו ליצור קשר עם ורימיקס ולהציע ראיות המבססות את טענותיו, על מנת שורימיקס תוכל לתקן או להסיר תכנים שאינם נכונים או מדוייקים.
ב. במידה שמצאת באתר חומר לא תקין, לא חוקי, לא מדוייק ו/או לא מוסרי, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי האתר באמצעות טופס יצירת הקשר.

4. פרטיות
א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור/י במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של ורימיקס. ורימיקס לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם.
ב. ורימיקס תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים באתר, חידושים באתר וכיו"ב. אם אינך מעוניין/ת שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל/י.
ג. ורימיקס מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן להבטיח את שמירת פרטיותך מפני "חדירות" כאמור או לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד ורימיקס ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
ד. האתר עשוי לכלול מאפיינים של רשתות חברתיות (כגון "Like" ו-"Share" של פייסבוק). התכונות החברתיות מופעלות או מאפשרות אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות של צדדים שלישיים (להלן: "רשת חברתית" או "פלטפורמה"). רשתות חברתיות ופלטפורמות אלה נוצרות ומתוחזקות על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים לורימיקס או אינם בשליטתה. אם תאפשר אינטגרציה כאמור עם רשתות חברתיות או פלטפורמות כאמור, שימושך בתכונות חברתיות אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית. עליך לוודא כי קראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם על מנת לדעת איזה מידע נאסף לגביך ובדבר אפשרותך לשנות את הגדרות הפרטיות שלך במסגרתם. אם אינך מסכים לפרקטיקות המצוינות בתנאים של הרשתות החברתיות או הפלטפורמות, אל תאפשר לאתר שלנו ליצור קשר ו/או לעשות עמן אינטגרציה (במקרה זה, קח בחשבון כי לא תוכל ליהנות מכל השירותים אשר האתר שלנו מציע). עליך להבין כי במקרה שתתאפשר אינטגרציה עם רשת חברתית או פלטפורמה, ורימיקס רשאית למסור נתונים אודותיך לאנשי הקשר שלך (ולהיפך) על מנת שתוכל ליהנות מהתכונות החברתיות. נתונים אלו עשויים לכלול את שמך ואת תמונת הפרופיל שלך במדיה החברתית. באמצעות שימוש בתכונות החברתיות, אתה מסכים ומבין כי הרשתות החברתיות או הפלטפורמות הרלוונטיות עשויות לאסוף מידע אישי מסוים, כגון כתובת ה-IP שלך, מידע לא אישי ואף עשויות לשתול עוגיות ו/או טכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות על מנת לאפשר את תפקוד התכונות החברתיות. השימוש בתכונות אלו מאפשר שיתוף מידע עם חבריך או הקהל הרחב, בהתחשב בהגדרות שקבעת מול הצד השלישי המספק את התכונות החברתיות. אתה מבין ומסכים כי כאשר אתה משתף תכנים באמצעות רשתות חברתיות או פלטפורמות, תכניך עשויים להפוך לציבוריים וכי אחרים עשויים לפרסם אותם. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים הנה באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הנך מסכים ומאשר כי ורימיקס לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה.
ה. ורימיקס תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אם פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית ורימיקס למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

5. עוגיות (Cookies) וטכנולוגיות מעקב Cookies
א. בעת השימוש באתר, ורימיקס או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies) ו-Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: "טכנולוגיות מעקב"). טכנולוגיות מעקב אלה נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות לאתר), וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר. ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה. על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך הביקור שלך וכיוצ"ב. בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב של צדדים שלישיים, תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש שלהם.
ב. ורימיקס משתמשים בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף במסגרת השימוש והגלישה באתר. ורימיקס עושה מאמצים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. שירותי צד שלישי אלה כוללים, בין היתר, את:
* שירותי Facebook, כגון Facebook Pixel.
* שירותי Google, כגון – Google Analytics ,Google Adwords (כולל Remarketing).
* שירותי Taboola, כגון Taboola Pixel.
* שירותי Twitter, כגון Conversion tracking.
* שירותי TikTok, כגון Conversion tracking.
* Smartsupp.com, s.r.o., VAT ID CZ03668681
ג. מדיניות הפרטיות של Google מפורסמת בכתובות: www.google.com/policies/privacy/partners/ ,www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
ד. אם ברצונך להמנע מאיסוף נתונים ע"י Google Analytics באתר ובאתרים אחרים, גוגל (Google) מאפשרת לך להוריד תוסף מיוחד אשר ימנע מהם לאסוף נתונים לגבייך. הפרטים כאן: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
ה. תוכל ללמוד על סוגי העוגיות של גוגל כאן: https://www.google.com/policies/technologies/types
ן. תוכל למחוק מידע שגוגל אספו עלייך כאן: לינק
ז. תוכל להמנע ממעקב ע"י Smartupp.com כאן: לינק
ח. תוכל לצמצם את המעקב של Facebook בעזרת ההנחיות האלה: לינק
ט. תוכל ללמוד עוד על המעקב והפרסום המותאם אישי של טאבולה כאן:לינק
י. תוכל ללמוד עוד על המעקב והפרסום המותאם אישי של טוויטר כאן:לינק
יא. תוכל ללמוד עוד על המעקב והפרסום המותאם אישי של Tiktok כאן:לינק
יב. לורימיקס אין כל שליטה על צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה על מנת שתוכל לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך.

6. הגבלת אחריות
א. ורימיקס ו/או מי מטעמה אינם מייצרים את המוצרים המוזכרים באתר, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, תוך הישענות על פרטים המפורסמים עי ידי עסקים אחרים באתרים ברשת, או שנמסרו על ידי היצרן, ניסיון בשימוש וחוות דעת קונים וגולשים. אין לראות בהצגתם משום המלצה מצד האתר ו/או ורימיקס לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.
ב. המידע המובא באתר זה, הינו לצורך ידע ולימוד ואין בו משום הצעה או המלצה לשימוש או ריפוי כלשהו. שימוש במידע זה, שיעשה ע"י מי מהקוראים, הוא על אחריותו האישית. המידע המשולב באתר מבוסס על פרסומים ומחקרים של צדדים שלישיים והוא כפוף להגבלת האחריות כמפורט לעיל. אין במידע זה משום תחליף לייעוץ מקצועי. אנו משתדלים שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק, אך איננו יכולים להבטיח שהמידע נכון, שלם ומעודכן. הגולשים באתר מוזהרים שלא לפעול או לחדול לפעול בהסתמך על מידע באתר זה מבלי לאמת אותו באופן עצמאי. מנהלי האתר ובעליו לא ישאו באחריות כלשהי לתוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש במידע שנמצא באתר או באמצעותו. מידע המופיע במאמרים הינו בגדר המלצה בלבד והסתמכותך עליו או על חלקים ממנו הינה באחריותך האישית בלבד, וורימיקס לא תישא בכל אחריות לנזק, להוצאה ו/או לחסרון כיס שיגרמו לך כתוצאה מכך.
ג. בשום נסיבות לא יחול על ורימיקס ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לורימיקס ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
ד. כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד שלישי, לרבות האתרים המקושרים, אינה כוללת את ורימיקס כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. ורימיקס אינה צד לכל עסקה כזו, היא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו ורימיקס הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. ורימיקס איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. ורימיקס רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כמו כן, הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
ה. ורימיקס לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו/או לציוד, שייגרם כתוצאה מרכישת ו/או מהשימוש בציוד או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
ו . היה וורימיקס ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על ורימיקס ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על ורימיקס ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
ו. אין ורימיקס אחראית לנזק תוצאתי ו/או נסיבתי ו/או לאובדן רווח ישיר ו/או עקיף ו/או כלכלי ו/או אבדן רווחים, הכנסה, עסקים, פגיעה במוניטין, ו/או נזק כספי אחר כלשהו ו/או עוגמת נפש, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר, ולא יינתנו פיצויים כלשהם.
ז. ורימיקס ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
ח. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS"). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ורימיקס ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
ט. ורימיקס מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ורמת השירות בו, אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, ספקיו ו/או מי מטעמו.
י. כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את האתר, בעליו ומנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו להם.
יא. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר ו/או מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

7. בעלות ושמירה על זכויות
האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות ורימיקס וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או ורימיקס, ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי האתר ו/או ורימיקס בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור האתר ו/או ורימיקס בלבד. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או ורימיקס בלבד, ולא תהא למאן-דהו כל זכות בהם לרבות זכות שימוש.

8. דין ושיפוט
הדין החל על תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של ורימיקס להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

9. שאלות ובירורים
לבירורים ולשאלות ניתן לפנות לורימיקס בעזרת טופס יצירת הקשר המופיע באתר.

התקנון עודכן בתאריך: 12.06.2021